C# Transparent Resim Yapmak

C# bir projem de kullanma gereği gördüğüm için bu örnek kodları sizler ile paylaşıyorum

 

  string _yazi = "Orhan Türk : www.orhanturk.com.tr";
      Bitmap _resim = new Bitmap(400, 800);
      int x = 200, y = 400, angle = 55;
      Graphics _grafik = Graphics.FromImage(_resim);
      Font _font = new System.Drawing.Font("Arial", 25, FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Pixel);
      _grafik.TextRenderingHint = TextRenderingHint.ClearTypeGridFit;
      _grafik.Clear(Color.Transparent);
      _grafik.TranslateTransform(x, y);
      _grafik.RotateTransform(-angle);
      _grafik.TranslateTransform(-x, -y);
      SizeF size = _grafik.MeasureString(_yazi, _font);
      _grafik.DrawString(_yazi, _font, Brushes.Black, new PointF(x - size.Width / 2.0f, y - size.Height / 2.0f));
      _resim.Save("transparent.png", ImageFormat.Png);
      _grafik.Dispose();

transparent

KategorilerGenel

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir